Յունիսի 29֊ին, տեղի ունեցաւ Քէօլնի Հայ Համայնքի վարչութեան կողմից կազմակերպուած հայկական դպրոցի եւ մանկապարտեզի ամավերջի հանդէսը եւ աշակերտների վկայականաց եւ ուսուցիչների շնորհակալագրերի բաշխման հանդիսութիւնը, որը աւանդական տօնախմբութիւն է:
Հրաժեշտի հանդէսը սկսուեց Գերմանահայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Սերովբէ եպիսկոպոս Իսախանեանի բացման աղօթքով։ Այնուհետեւ նախակրթարանի եւ դպրոցի աշակերտների երգերով եւ խաղերով
ներկաները վայելեցին նախակրթարանի ուսուցչուհիների պատրաստած գեղեցիկ եւ ուսուցողական յայտագիրը, որը իրենց գործին անսահմանօրէն նուիրուած մանկավարժների աշխատանքի արգասիքն էր:
Այնույետեւ Գերմանահայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Սերովբէ Սրբազանը բարձր գնահատեց ուսուցիչների կատարած աշխատանքը, ապա անուն առ անուն իր շնորհակալութեան եւ օրհնութեան խօսքը յայտնեց մանկավաժներին, որոնց անուրանալի ծառայութեան շնորհիւ օտար ափերում ապրող մեր երեխաները սովորում են օտար լեզուներից բացի ոսկեղէնիկ հայոց լեզուն, ստանում՝ հայեցի դաստիարակութիւն։ Դիմելով ծնողներին՝ Սրբազան Հայրը քաջալերեց նրանց, որ շարունակեն իրենց զաւակների քայլերն ուղղել դէպի հայ դպրոց եւ սուրբ եկեղեցի, որտեղ կերտւում է նրանց ինքնութիւնն ու նկարագիրը։
Am Samstag, den 29.06.24 fand die Abschlussfeier der Samstagsschule und des Kindergartens der Armenischen Gemeinde Köln e.V. sowie die traditionelle Zeugnisübergabe statt. Die Abschiedszeremonie wurde mit einem Gebet in Anwesenheit von Primas Serovpé Isakhanyan eröffnet. Mit einstudierten Liedern der Kinder der Samstagsschule sowie des Kindergartens und Spielen, die von den Lehrerinnen vorbereitet wurden genossen die Anwesenden das schöne und lehrreiche Programm, das von den Lehrern der Samstagsschule vorbereitet wurde. Primas Serovpé Isakhanyan lobte die von den Lehrerinnen geleistete Arbeit sehr und sprach den Pädagogen namentlich seinen Dank und seinen Segen aus.
Im Anschluss wendete sich der Primas Serovpé Isakhanyan an die Eltern und ermutigte sie auch weiterhin ihre Kinder zur armenischen Samstagsschule, zum Kindergarten und auch zur Kirche zu bringen, um auf diese Weise die armenische Identität der Kinder zu bewahren.